Palvelut

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

 

Tällä lomakkeella haetaan jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen jätehuoltomaksun saapumista.

Jos jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä ottaen huomioon jätteen määrä tai kunnan järjestämän jätehuollon palvelutaso, jätemaksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä (Jätelaki 81 §).

HUOM! Jätehuoltomaksu on maksettava viimeistään laskussa tai muutoksen hakemisen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksen hakemisesta huolimatta (Jätelaki 83 §). 

Mikäli rakennus on tilapäisesti pois asunto- tai lomakäytöstä koko kalenterivuoden, voidaan jätemaksu hakemuksesta kohtuullistaa määräajaksi tai jättää perimättä enintään kolmen (3) vuoden määräajaksi, mikäli rakennus on täysin käyttökelvoton. Haettaessa jätemaksujen perimättä jättämistä, hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa valokuvia rakennuksesta ja sen rakennetusta ympäristöstä kiinteistön käyttöolosuhteiden todentamista varten tai esittää muu luotettava selvitys kiinteistön käyttöolosuhteista. Tarvittaessa kiinteistöllä voidaan tehdä arviointikäynti.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (tulostettava)

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (sähköinen)