Palvelut

Ristiinan Uikkala (1033)

Asemakaavan muutoksen alue sijaitsee Mikkelin 60. kaupunginosassa Ristiinassa.

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Ristiina Uikkala
  • Kaavatunnus: 1033
  • Kaavan MliDnro: 2024-1992
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: kaavoittaja Nea Nykänen p. 040 615 3230, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutokset tavoitteena on päivittää kaavallisia käyttötarkoitusmerkintöjä ja määräyksiä niin, että ne vastaavat alueen olemassa olevaa tilannetta ja tarpeita.

Lainvoimaisessa kaavassa oleva katuaukio- tai torialue on tarkoitus muuttaa osittain virkistysalueeksi ja liikerakennusten korttelialueeksi, jotta ne vastaavat alueen nykyistä tilaa ja maanomistusta. Alueelle osoitetaan myös katu-, venesatama- ja uimaranta-alue olemassa olevan tilan mukaisesti. Lisäksi alueelle on tarkoitus osoittaa uusi leikkipaikka ja ottaa käyttöön hulevesien imeytysalue, sekä osoittaa alueelle rakennusoikeutta, jotta se voi kehittyä monipuolisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi kokonaisuudeksi.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 29.5.2024