Palvelut

Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen

Puistojen suunnittelun tavoitteena on viihtyisä, esteetön ja virikkeellinen kaupunkiympäristö. Viheralueiden suunnittelu perustuu asemakaavassa esitettyihin ohjeellisiin linjauksiin. Puistojen suunnittelussa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Puistojen ja viheralueiden yleis- ja rakennussuunnittelu tehdään pääosin omana työnä ja osa suunnitelmista ostetaan ulkoa. Puistojen ja viheralueiden suunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta.

Viheralueiden rakennuttamisen tavoitteena on vetovoimaisen ja kaupunkielämän perustarpeita vastaavan ympäristön luominen sekä viheralueiden arvon säilyttäminen ja lisääminen. Puistojen ja leikkipaikkojen rakentaminen sekä peruskorjaus ostetaan kokonaisuudessaan ulkoa. Rakennuttamiskohteet kilpailutetaan hankintalain ja Mikkelin kaupungin hankintasäännön mukaisesti.

 

Ajankohtaista

Suunnitteilla olevat kohteet

Nähtävillä olevat kohteet

Rakenteilla olevat kohteet

Anna palautteesi suunnitelmista lomakkeella Palautelomake.

Yhteystiedot

Viheralueiden suunnittelu

Marko Vuorinen
kaupunginpuutarhuri
044 794 3230
 
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi
 

Viheralueiden rakennuttaminen

Timo Kumpulainen
vihertyöpäällikkö
044 794 3232
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi