Palvelut

Porrassalmenkatu 19-21 (1010)

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin osassa 8 ja tontilla 8/ Porrassalmenkatu 19-21  


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Porrassalmenkatu 19-21 (1010)
  • Kaavatunnus: 1010
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2023-955
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on jakaa tontin rakennusoikeus nykyisen toteutuneen tilanteen mukaisesti ja muodostaa kaksi erillistä tonttia. Kaavalla ei lisätä alueen rakennusoikeutta. Kaavassa esitetään keskustatoimintojen korttelialueelle tonttijako toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisesti.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Kaava lainvoimainen 8.11.2023
  • Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 14.9.2023 §104
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 10.5. – 12.6.2023
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 2.5.2023
  • Asemakaavan muutos vireille 15.2.2023