Palvelut

LVI-korjaus ja -muutostyöt

LVI-korjaus ja -muutostyöt

Rakennuksen LVI- järjestelmiin liittyvät laajamittaiset korjaus- ja muutostyöt ovat lähtökohtaisesti luvanvaraisia. Luvan tarve tulee aina varmistaa kaupungin rakennusvalvonnasta.

Esimerkiksi seuraavat työt vaativat rakennus- tai toimenpideluvan:

 • vesijohtojen uusiminen
 • viemäreiden uusiminen
 • lämmitysjärjestelmän muuttaminen
 • jäähdytyslaitteiston uusiminen / rakentaminen
 • sprinklerilaitteiston uusiminen / rakentaminen
 • ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen / rakentaminen
 • kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän uusiminen / rakentaminen
 • maalämpökaivon tai keruupiirin rakentaminen
 • sadevesijärjestelmän rakentaminen
 • salaojan rakentaminen kellarillisissa rakennuksissa

Rakennuslupaa ei vaadita, kun suoritetaan vain seuraava toimenpide:

 • Vesi-, jätevesi- ja hulevesiviemäriliittymät kaupungin verkostoon (korjaustyöt ja jälkiliittymät)

  Liittyjä hakee ensin vesi- ja viemäriverkoston liitoskohtalausuntoa lupapisteestä, johon löytyvät ohjeet Mikkelin kaupungin sivuilta osoitteesta Liitoskohtalausunnot

  LVI-suunnittelija laatii LVI-asemapiirustuksen kiinteistön vesi- ja viemäriliittymistä liitoskohtalausunnon perusteella. Kun suunnitelmat on laadittu, toimitetaan ne sähköisesti LVI-tarkastajalle (lupapiste.fi). LVI-tarkastaja katsoo, että suunnitelmissa on tarvittavat tiedot liittymistä varten ja toimittaa tiedon vesilaitokselle.

  Liittyjä ottaa tämän jälkeen yhteyttä Mikkelin vesilaitoksen asiakaspalveluun solmiakseen liittymissopimuksen. Sopimuksen jälkeen liittyjä sopii vesilaitoksen verkostomestarin kanssa liitostyöstä (ajankohdan ja tonttivesijohdon sekä vesimittarin toimittamisesta kiinteistölle).

 • Kaukolämpölaitteet
  Korjaus- ja muutostöissä lisätietoja antaa Etelä-Savon Energia Oy / lämpöpalvelut.
  www.ese.fi/lampo

Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin luvan hakemisen eteneminen.