Palvelut

OMAVESI-hanke

OMAVESI-hanke on päättynyt

Jätevesiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ympäristötarkastajaan.

OMAVESI-hanke tarjosi jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella vuosina 2012-2019. Hankkeen aiemmista hankejaksoista on koottu loppuraportit vuosilta 2014, 2015 ja 2016.


Jätevesijärjestelmien saneeraus

Kiinteistön omistaja on velvollinen käsittelemään kiinteistöllään syntyvät jätevedet. Hänen tulee olla selvillä kiinteistönsä jätevesienkäsittelyjärjestelmästä ja sen toimivuudesta. Jätevesien käsittelylle ja sen tehokkuudelle on asetettu yleiset puhdistusvaatimukset ympäristönsuojelulaissa (lain muutoksella 19/2017). Laki sisältää seuraavia velvoitteita kiinteistön omistajalle:

 • Kiinteistöllä tulee olla kohteen jätevesien käsittelyyn soveltuva käsittelyjärjestelmä.
 • Kiinteistöllä tulee olla selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet.
 • Kiinteistöiden jätevesijärjestelmät, jotka sijoittuvat 100 metrin etäisyydelle vesistöstä tai pohjavesialueelle, tulee täyttää asetuksen vaatimukset (jätevesijärjestelmien saneerausten takaraja oli 31.10.2019).
 • Muillta alueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jonka ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan.

Tietoa kiinteistön omistajalle kuinka edetä jätevesijärjestelmän tehostamisessa.


Kuinka edetä jätevesijärjestelmän kunnostusprojektissa

 1. Selvitä tarvitseeko kiinteistösi jätevesijärjestelmä uusia
 • Ota yhteyttä kunnan viranomaiseen
 1. Tarvitset kiinteistöllesi käsittelyjärjestelmän
 • Hanki suunnittelija

* Suunnittelija selvittää kunnasta vaatimukset yms.
* Ammattitaitoinen suunnittelija suunnittelee ja mitoittaa kiinteistön olosuhteisiin sopivan ja toimivan järjestelmä
* Suunnitelma tarvitaan lupahakemusta varten

 1. Hae lupa rakennusvalvonnasta
 • Hae lupa itse tai suunnittelija voi myös tehdä hakemuksen. Neuvonta- ja lupa-asioinnissa suosittelemme käyttämään sähköistä Lupapiste – asiointipalvelua www.lupapiste.fi
 1. Saatuasi luvan, tarvitset rakennusurakoitsijan
 • Pyydä tarjouksia, vertaile ja valitse teille sopiva urakoitsija
 1. Rakentamisen valvonta
 • Kirjaa rakennusvaiheet (suunnitelman mukaisesti), merkitse muistiin materiaalit ja dokumentoi vaiheita valokuvaamalla
 1. Muista käyttö- ja huolto-ohje
 • Huolehdi jätevesijärjestelmän riittävästä kunnossapidosta ja huollosta
 1. Muista pyytää järjestelmääsi koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet
 2. Pidä kirjaa huolloista ja tyhjennyksistä
 3. Huoltoja tekevät myös eri toimijat ja yritykset

Jäteveden käsittelyvaatimukset

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Jätevesijärjestelmän valinta


Jätevesijärjestelmien
suunnittelijoita ja rakentajia:

Savonlinnan seutu
Pieksämäki, Rantasalmi, Sulkava, Juva
Mikkelin seutu
FISE-pätevöidyt suunnittelijat


Jätevesiopas-sivusto
– Suomen Vesiensuojeluyhdistysten
Liitto ry

SYKE-puhdistamosivusto

Kuivakäymälät
– Käymäläseura Huussi ry

Jätevesijelppari
testi, löydä kiinteistöllesi sopiva jätevesiratkaisu, JT-hanke