Palvelut

Jätteenkuljetus

Jätteen kuljetuksessa on Mikkelin alueella käytössä sekajärjestelmä eli käytössä on erilaisia jätteenkeräys- ja kuljetusmalleja.

Toimintaohjeet

Mikkelin kaupungissa on voimassa kaksi jätteenkuljetusjärjestelmää. Haja-asutusalueilla, Haukivuoren ja Suomenniemen taajamissa sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alueella noudatetaan kunnan järjestämää jätteenkuljetusta, jolloin kiinteistön haltija tekee sopimuksen jätehuollosta jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:n kanssa.

Taajamissa, pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajamat sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alue, noudatetaan kiinteistön haltijan järjestämää kuljetusta. Tällöin kiinteistön haltija tekee jätteenkuljetuksesta sopimuksen haluamansa jätehuoltorekisteriin (JL 142 §) merkityn jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Liittyminen jätehuoltoon on jokaisen kiinteistönomistajan velvollisuus, joka on säädetty jätelaissa. Velvollisuus koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja.

Asumisen lietteet

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpisäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys tilataan suoraan säiliöitä tyhjentävältä ELY:n kuljetusrekisteriin merkityltä toiminnanharjoittajalta. Tieto lietesäiliöiden tyhjennystapahtumasta kirjautuu Metsäsairilan ylläpitämään jätehuollon asiakasrekisteriin kuljetusyrittäjän puolesta. Kuljetusyritys toimittaa lietteet jätevedenpuhdistamolle tai muuhun kunnan osoittamaan luvalliseen käsittelypaikkaan.

Lietekuljetuspalveluntarjoajat