Palvelut

Kaukaanranta Ristiina (1024)

Suunnittelualue käsittää 60. kaupunginosan Ristiinan korttelin 129 kiinteistöt 491-513-1-17, 491-895-0-4323, 491-537-3-148 sekä 491-876-70-6.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Kaukaanranta
  • Kaavatunnus: 1024
  • Kaavan MLIDNRO: 2023-3540
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Ari Luotonen 040 129 5172, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle polttoainejakelupisteen sijoittuminen. Lisäksi kaavatyössä osoitetaan alueen pohjois- ja eteläosissa lähivirkistysaluetta sekä länsiosassa venesatama-alue. Suunnittelualueella polttoaineen jakeluun liittyviin toimintoihin varattava alue on osoitettu energiahuollon korttelialueen merkinnällä. Energiahuollon korttelialueelle tuleva liikenne järjestyy korttelialueen nykyisestä olemassa olevasta liittymästä ja korttelialueelta lähtevälle liikenteelle tarkoitettu ajoyhteys ratkaistaan kaavaprosessin aikana. Korttelialueen pohjoispuolella säilytetään olemassa oleva toriaukio. Toriaukion sekä pohjoisemman lähivirkistysalueen väliin on osoitettu ajoväylä Brahentieltä venesataman alueelle. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan myös venesatama-alue sekä venesatama-alueen pohjoisosissa oleva ohjeellinen ajoneuvojen pysäköintipaikka.


KAAVA-AINEISTO

1024 Kaukaanranta osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

1024 Kaukaanranta kaavakartta luonnos.pdf


    SUUNNITTELUN VAIHEET

    • Asemakaavan muutos vireille 25.10.2023