Palvelut

Rakennustyön aloitusilmoitus

Rakennustyön aloitusilmoitus

Rakennustyön aloittamisesta tulee lähes kaikissa tapauksissa tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan. Ilmoitus tehdään Lupapisteen keskustelun kautta. Kaikissa hankkeissa, joissa lupaehtoina on vaadittu vastaava työnjohtaja, tulee aloittamisilmoituksen tekijän olla vastaava työnjohtaja.

Rakennustyöt saa aloittaa vasta, kun:

  1. lupa on lainvoimainen
  2. vastaava työnjohtaja on hyväksytty lupapisteellä
  3. tarvittavat suunnitelmat on toimitettu lupapisteelle
  4. muut mahdolliset lupaehdot töiden aloittamista koskien on hoidettu.

Jos hankkeella on pidetty aloituskokous jossa rakennustöiden aloituksesta on sovittu, ei rakennusvalvontaan tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.