Palvelut

Ravirata

Kaava-alue sijoittuu Mikkelin Kalevankankaan virkistysalueelle noin 2 km etäisyydelle torilta.
Alue rajautuu idässä Tampinjokeen, lännessä sähkölinjaan, pohjoisessa kaupungin maanomistusrajaan
(tila 491-413-1-12) ja etelässä Kalevankankaantiehen. Rajaus pohjautuu pitkälti
asemakaavan n:o 529 rajoihin.

 


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Raviradantie
  • Kaavatunnus: 998
  • Kaavan MliDNRO: 2020-2544 (10 02 03)
  • Kaavanlaatija / Yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä p. 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on vahvistaa raviradan-, liikunta- ja urheilupalveluiden toimintaedellytyksiä, tutkia ja edistää tarvittavia liikenteellisiä järjestelyitä sekä turvata alueen luonto- ja maisema-arvot.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 16.12.2020