Palvelut

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus

Rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua asiakas tilaa paikka- ja maaomaisuuspalvelut -yksiköltä rakennuksen sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Katselmus tallennetaan kaupungin rakennuslupajärjestelmään kyseiselle luvalle. Palvelusta peritään taksan mukainen maksu.

Sijaintikatselmukset tilataan:  Paikka- ja maastotietopalveluista: 044 794 2536/ sami.piipponen(@)mikkeli.fi.

Maaomaisuuspalvelut

Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut 2022