Palvelut

Aloituskokouksen tilaaminen

Aloituskokouksen tilaaminen

Aloituskokous tulee tilata rakennusvalvonnasta, rakennusluvan käsitelleeltä rakennustarkastajalta hyvissä ajoin (1-2 viikkoa), ennen aiottua kokouspäivää. Ennen aloituskokousta hankkeelle tulee olla nimettynä ja rakennusvalvonnan hyväksymä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa käydään läpi rakennuslupapäätös, hankkeen osapuolet, suunnitelmat sekä muita tärkeitä asioita hankkeesta.

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä:

  • Vastaava työnjohtaja
  • Hankkeeseen ryhtyvä
  • Pääsuunnittelija
  • Rakennustarkastaja

Suurissa tai haastavissa kohteissa pidetään erillinen LVI-aloituskokous, josta määrätään lupapäätöksessä. Kokouksessa tulee olla mukana myös:

  • KVV- suunnittelija
  • IV- suunnittelija
  • KVV- työnjohtaja
  • IV- työnjohtaja
  • Rakennusvalvonnan LVI-tarkastaja

Aloituskokous pidetään rakennusvalvonnan aloituskokouspöytäkirjapohjan mukaisesti ja hankekohtaisesti voidaan sopia pöytäkirjan täydentämisestä hankkeen osapuolien osalta jo ennen aloituskokousta. Aloituskokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii pääsääntöisesti rakennustarkastaja.
Tällä hetkellä käytössä oleva aloituskokouspöytäkirjapohja löytyy täältä Rakennustyön aloituskokouspöytäkirja 2020