Palvelut

Moisiontie 5-11 (1000)

Asemakaava koskee 25. kaupunginosa (Tuukkala) asema-kaavoittamatonta osaa ja 29. kaupunginosa (Annila) ase-makaavoittamatonta osaa ja asemakaavan muutos koskee 25.kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 35 ja 37 sekä katu- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5-11


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Moisiontie 5-11
  • Kaavatunnus: 1000
  • Kaavan DNRO: MliDno-2021-2622 (10 02 03)
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen, p. 050 311 7130. etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittyminen Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisena asunto-, loma-asunto-, matkailu- ja palvelualueena.
Alueelta laaditaan maankäyttösopimus, jolla pyritään varautumaan valmisteilla olevan kaavan toteuttamisen ja toteuttamiskustannusten kattamiseen, sopimus neuvotellaan ja tehdään rinnan kaavoituksen kanssa kaavalle kaavaprosessissa tavoitteeksi asetettua lopputulosta ennakoiden.


KAAVA-AINEISTO

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Luonnos nähtävillä 14.9.-17.10.2022
  • Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi alustavasti asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 30.8.2022 ja asettaa kaavan nähtäville 
  • Asemakaavan muutos vireille 23.6.2021

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto