Palvelut

Moisiontie 5-11 (1000)

Asemakaava koskee 25. kaupunginosa (Tuukkala) asema-kaavoittamatonta osaa ja 29. kaupunginosa (Annila) ase-makaavoittamatonta osaa ja asemakaavan muutos koskee 25.kaupunginosan (Tuukkala) kortteita 35 ja 37 sekä katu- ja suojaviheralueita / Moisiontie 5-11


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Moisiontie 5-11
  • Kaavatunnus: 1000
  • Kaavan DNRO: MliDno-2021-2622 (10 02 03)
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen, p. 050 311 7130. etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittyminen Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisena asunto-, loma-asunto-, matkailu- ja palvelualueena.
Alueelta laaditaan maankäyttösopimus, jolla pyritään varautumaan valmisteilla olevan kaavan toteuttamisen ja toteuttamiskustannusten kattamiseen, sopimus neuvotellaan ja tehdään rinnan kaavoituksen kanssa kaavalle kaavaprosessissa tavoitteeksi asetettua lopputulosta ennakoiden.


ASUKASTILAISUUS

Kaavaa koskeva asukastilaisuus järjestetään torstaina 4. huhtikuuta klo 17 alkaen kaupunginvaltuuston istuntosalissa Mikkelin kaupungintalolla osoitteessa Raatihuoneenkatu 8-10.

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen. Puh. 050 311 7130, ilkka.tarkkanen(at)mikkeli.fi


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Ehdotus nähtävillä 20.3. – 22.4.2024
  • Kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2024 §74 asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa kaavan nähtäville
  • Ehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 20.2.2024 §19
  • Luonnos nähtävillä 14.9.-17.10.2022
  • Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi alustavasti asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 30.8.2022 §97 ja asettaa kaavan nähtäville 
  • Asemakaavan muutos vireille 23.6.2021

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto