Palvelut

EcoSairila (966)

 Asemakaava koskee Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan, Metsä-Sairila Häyrylän kylän (415) tilan 6:10 osaa, Sairilan kylän (419) tilaa 1:2 ja 1:344 osaa sekä osaa maantiestä (491-895-0-62).


TAVOITE

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Ecosairilan osayleiskaavassa osoitettujen teollisuusalueiden rakentaminen sekä osoittaa teollisuus-, energiatuotanto-, bioenergiantuotanto-, kierrätystoimintaan sopivia alueita ja edistää kaupungin elinkeinorakennetta. Kaupungin osittain omistama Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat kehittämässä EcoSairilan hanketta, ja siinä on luotu kokonaisvisio Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa EcoSairilaan kansallisesti merkittävä vihreän teollisuuden kasvukeskus ja ympäristöturvallisuuden kansainvälinen edelläkävijä. Kokonaisvision mukaan EcoSairilaan kehitetään vihreän teollisuuden kasvukeskusta, jossa toimisi sekä ympäristöturvallisuuden ja -monitoroinnin vahvoja veturiyrityksiä että vihreän teollisuuden kasvuyrityksiä.


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • KV 21.5.2018 § 41
  • KH 16.4.2018 § 157
  • Nähtävillä 18.1. – 19.2.2018 
  • KYLTK § 80 (19.12.2017)
  • Asemakaava vireille 9.2.2017

Kaava-aineisto