Palvelut

Kiinteistöveroprojekti

Mikkelin kaupungin alueella toteutetaan vuodesta 2018 alkaen kiinteistöveroprojekti. Projektin tarkoituksena on tarkastaa alueen rakennuskantaa ja saattaa rakennusrekisteritiedot ajan tasalle.

Kiinteistöveroprojektin maastomittauskausi on alkanut viikolla 15/2024.

Vuoden 2018 maastokäynnit aloitettiin heinäkuussa Mikkelin kaupungin itäpuolella Valtatie 5:n ja rautatien rajaamalla alueella välillä Otava – Karikko. Käyntejä on syksyn aikana jatkettu haja-asutusalueella Otavan länsipuolella. Mittauskäynnit ovat kesän ja syksyn aikana kohdistuneet haja-asutusalueelle, kaava-alueen kiinteistöjen mittaukset suoritetaan myöhemmin.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suoritti vuonna 2018 lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia. Tämä lisäkartoitus kohdistui kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Lisäkartoitukset keskittyivät Rantakylän ja Otavan välille sekä Otavan taajamasta länteen Lahdentien ja Hirvensalmentien rajaamalle alueelle. Lisäkartoitukset suoritettiin vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä.

Vuoden 2019 kartoituskäynnit aloitettiin huhtikuussa Tokerosta, jonka jälkeen siirryttiin Otavan asema-kaava-alueelle. Tämän jälkeen kartoituskäyntejä suunnattiin Otavan pohjoispuolelle kohti Korpikoskea.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta suoritti vuonna 2020 lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia. Tämä lisäkartoitus kohdistui kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Lisäkartoitukset keskittyivät Otavan taajama-alueelle, jonka jälkeen maastokäyntejä kohdennettiin Rantakylään.

Maastomittauksia jatkettiin keväällä 2021 Rantakylässä. Tämän jälkeen kartoituskäyntejä on kohdennettu haja-asutusalueelle Otavasta pohjoiseen, mm. Akkalaan.

Kiinteistöveroprojekti aloitti maastomittauskauden viikolla 18/2022. Keväällä se suoritti Rantakylässä lisäkartoituksena kiinteistöillä rakennusten mittauksia. Tämä lisäkartoitus kohdistui kiinteistöihin, jotka eivät olleet palauttaneet tarkistushankkeen kyselykaavaketta. Tämän jälkeen mittaukset siirtyivät takaisin haja-asutusalueelle Otavasta pohjoiseen. Loppukesän 2022 aikana maastomittaukset suuntautuivat Korpikoskesta Vanhamäen suuntaan.

Lomakkeet kiinteistötietojen ilmoittamiseksi:

Kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä projektivastaavaan, sekä jätevesijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä suoraan ympäristösuunnittelijaan.

Pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse.

Lue lisää: https://www.mikkeli.fi/uutiset/mikkelin-kaupungin-rakennusvalvonta-suorittaa-kiinteistoilla-rakennusten-mittauksia

YHTEYSTIEDOT

etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi

Juho Tarikka
projektivastaava
puh. 040 129 4981


Jouni Rahikainen
rakennusmittaaja
puh. 040 129 5023


MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

Heikki Tanskanen
ympäristösuunnittelija
puh. 044 794 4719