Palvelut

Osoiteasiat

Osoiteasiat

Kattava osoitejärjestelmä auttaa mm. pelastuslaitoksen toimintaa hätätilanteissa. Osoitteen tulee olla selkeä, jotta vieras, sairasauto tai posti löytävät perille. Osoite muodostuu kadun- tai tiennimestä sekä osoitenumerosta ja tarvittaessa kirjaimista.

Kadun- ja tiennimet

Taajama-alueilla kadun- ja tiennimet päätetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan perusteella annetaan myös osoitenumerot kaavan mukaisille rakennuspaikoille, viheralueille ja muille osoitetta vaativille kohteille. Asemakaava-alueella kadun tai tienimen muutos tehdään (vain erityisestä syystä) viranhaltijapäätöksellä.

Haja-asutusalueella tiennimeämis- ja muutospäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä. Periaatteena on, että tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tiellä sijaitsee vähintään kaksi vakituista asutusta tai useampi (3) lomarakennus tai tiellä on muutoin opastamiseen erityistä merkitystä.

Osoitenumerointi

Taajama-alueella käytetään juoksevaa osoitenumerointia siten, että kadun tai tien vasemmalla puolella ovat parilliset ja oikealla puolella parittomat osoitenumerot.

Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu kiinteistölle johtavan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä.

Kadun ja tien nimikilven asettaminen

Kaupunki asentaa nimikilvet asemakaava-alueella sijaitseville kaduille ja vastaa nimikilpien hoidosta. Haja-asutusalueella kaupunki hankkii ja asentaa ensimmäiset nimikilvet, jonka jälkeen ylläpito ja uusiminen jää tienpitäjän vastuulle.

Kiinteistön omistajan velvollisuutena on omalla kustannuksellaan hankkia ja asettaa osoitenumerokilpi siten, että se on luettavissa kadulta ja tieltä. Kiinteistön omistajan tulee uusia numerokilpi, mikäli vanha kilpi vahingoittuu tai ei ole enää luettava. Tien välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumerokilpi tulee kiinnittää rakennuksen seinään. Muutoin kiinteistön liittymätien alkuun näkyvälle paikalle. (esim. tolppaan, porttiin, aitaan tai pylvääseen)

Yhteyshenkilö: Osmo Hurri, paikkatietoinsinööri, puh. 044 794 2518