Palvelut

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (Jätelaki 41a §) antaa tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Ilmoituksen vastaanottamisesta tehdään tiedoksianto ensisijaisesti sähköisesti kunnan jätehuoltoviranomaisen puolesta.

Jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä kompostointi-ilmoitus / biojätteen käsittelyilmoitus vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, on jätteen haltijan ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoitus koskee kaikkia alle viiden (5) huoneiston kiinteistöjä, joilla ei ole biojätteen erilliskeräystä jätekuljetusyrityksen toimesta tai Metsäsairila Oy:n biojätteen aluekeräyspisteen asiakkuutta.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi (5) vuotta.

Biojätteen käsittelytiedot ilmoitetaan ensisijaisesti Metsäsairila Oy:n ylläpitämään sähköiseen OmaSairila-palveluun osoitteessa oma.metsasairila.fi. Biojätteen käsittelytietojen ilmoittaminen ei vaadi kirjautumista kyseiseen palveluun. 

Huomioitavaksi: Kun biojätteen käsittelytiedot ovat ilmoitettu OmaSairila-palveluun, ei erillistä kompostointi-ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle tarvitse jättää.

Mikäli OmaSairila -palvelu ei ole käytettävissä, niin kompostointi-ilmoituksen voi tehdä jätehuoltoviranomaiselle tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella:

Kompostointi-ilmoitus (tulostettava)

Kompostointi-ilmoitus (sähköinen)