Palvelut

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Jätelaki velvoittaa 1.1.2023 alkaen kunnan jätehuoltoviranomaisia ylläpitämään rekisteriä biojätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöillä.

Jätteen haltijalla on lainsäädännöllinen velvollisuus (Jätelaki 41a §) antaa tiedot kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta biojätteen käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin.

Käsittelyilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloittamisesta. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoitus koskee kaikkia alle viiden (5) huoneiston kiinteistöjä, joilla ei ole biojätteen erilliskeräystä jätekuljetusyrityksen toimesta tai Metsäsairila Oy:n biojätteen aluekeräyspisteen asiakkuutta.

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan biojätettä ei saa sijoittaa sekajätteen joukkoon.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi (5) vuotta.

Biojätteen käsittelytiedot ilmoitetaan ensisijaisesti Metsäsairila Oy:n ylläpitämään sähköiseen OmaSairila-palveluun osoitteessa oma.metsasairila.fi. Biojätteen käsittelytietojen ilmoittaminen ei vaadi kirjautumista kyseiseen palveluun. 

Huomioitavaksi: Kun biojätteen käsittelytiedot ovat ilmoitettu OmaSairila-palveluun, ei erillistä kompostointi-ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle tarvitse jättää.

Mikäli OmaSairila -palvelu ei ole käytettävissä, niin kompostointi-ilmoituksen voi tehdä jätehuoltoviranomaiselle tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella:

Kompostointi-ilmoitus (tulostettava)

Kompostointi-ilmoitus (sähköinen)