Palvelut

Pajakatu (986)

 Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan (Lähemäki) korttelia 16 ja siihen liittyviä katu- ja puistoalueita.


TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Pajakatu
 • Kaavatunnus: 986
 • Kaavan DNRO: 2020-103
 • Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525

TAVOITE

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueelle lisärakentaminen. Samalla
tarkastellaan tonttialueiden kiinteistörajat vastaamaan tulevaa alueiden
käyttöä.

Tarkastellaan suunnittelualueen rakennusoikeuden määrää ja rakennusten
kerroskorkeuksia. Varataan alueet pysäköinnille ja perustetaan tarvittavat
johtorasitteet sekä tarkastetaan suojelumerkinnät.
Tutkitaan vesihuoltolinjan mahdollista siirtoa korttelialueelta katualueelle.
Asumismuotona suunnittelualueelle tutkitaan omakoti- ja rivitaloasumisen
lisäksi kerrostaloasumista.

Tarkastellaan suunnittelualueella voimassa olevien kaavojen ajanmukaisuutta.
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen (MRL 91 b §)
tekemistä, mikäli pääkäyttötarkoituksen mukainen lisärakennusoikeus ylittää
500 k-m2.


KAAVA-AINEISTO

Luonnosvaiheen aineisto


SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Lainvoimainen 10.8.2022
 • Asemakaavan muutosehdotus, kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2022 §84
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 6.6.2022
 • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 16.2. – 21.3.2022
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.2.2022 § 38
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 25.1.2022 § 7
 • Asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä 19.11.2020 § 140
 • Asemakaavan muutosluonnokset nähtävillä 15.7 – 15.9.2020
 • Asemakaavan muutosluonnokset kaupunginhallituksessa 8.6.2020 § 197
 • Asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnassa 26.5.2020 § 67
 • Asemakaavan muutos vireille 8.1.2020