Palvelut

Kortteli 12 (989)

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) kortteli 12 tontit 1,10,11,17 ja korttelin 9 tontti 23 / kortteli 12 


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Kortteli 12
  • Kaavatunnus: 989
  • Kaavan DNRO: 2020-400
  • Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti, Ilkka Tarkkanen p,050 3117130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi ​ 

TAVOITE

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia alueelle sopivaa rakentamisen määrää, huomioiden alueen keskeisen sijainnin Mikkelin keskustan alueella. Asemakaavamuutoksella tutkitaan erityisesti mahdollisuutta korttelien täydennysrakentamiseen. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa kortteli keskustatoimintojen alueena, mikä mahdollistaa alueen joustavan maankäytön tulevaisuudessa. Kaavatyön yhteydessä huomioitavaksi tulee suunnittelualueen sijainti valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön vierellä. Kaavatyöllä ratkaistaan keskustan keskeisen korttelin tuleva kaupunkikuvallinen rooli ja suhde olevaan ympäristöön sekä erityisesti sen kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Kortteli 9 kuuluu osittain valtakunnallisesti merkittävään hallitustorin rakennettuun kulttuuriympäristöön. Hallinto- ja palvelukorttelin rakennuksilla on tunnistettuja kulttuurihistoriallisia arvoja. Korttelin 12 eteläpuolella sijaitsee Mikkelin vankila, joka on myös valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Se ilmentää vankeinhoidon vaiheita ja vankila-arkkitehtuurin kehitystä läänin pääkaupungin kruununvankilasta lääninvankilaksi. Mikkelin vankilaympäristöllä on merkittävä kaupunkikuvallinen rooli ruutukaava-alueen eteläosassa. Kortteli 12 muodostaa taustan vankilakokonaisuudelle.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 8.12.2021 – 14.1.2022
  • Asemakaavan muutos kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 23.11.2021 § 19
  • Asemakaavan muutos vireille 12.2.2020

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto