Palvelut

Rakennuslupa

Syksyllä 2023 avattu Rakentajan opas auttaa rakentamisen eri vaiheissa. Sivustolla on kerrottu kattavasti mm. rakennusprosessin eteneminen ja vaiheittain tarvittavat liitteet.

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan aina, kun rakentamisella tai siihen verrattavissa olevalla toiminnalla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveydellisiin oloihin tai turvallisuuteen.

Rakennuslupa vaaditaan aina mm.:

  • kaikissa rakennus ja muutostöissä, jos viranomainen näin katsoo
  • uudisrakennuksissa
  • rakentamiseen verrattavissa oleviin muutostöissä
  • käyttötarkoituksen olennaisissa muutoksissa
  • LVI-rakennus ja muutostöissä
  • matkaviestintukiasemia rakennettaessa
  • kattomuodonmuutoksissa
  • rakenteisiin kohdistuvissa muutoksissa
  • kosteusvauriokorjauksissa

Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin luvan hakemisen eteneminen.