Palvelut

Rakennuslupa

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan aina, kun rakentamisella tai siihen verrattavissa olevalla toiminnalla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveydellisiin oloihin tai turvallisuuteen.

Rakennuslupa vaaditaan aina mm.:

  • kaikissa rakennus ja muutostöissä, jos viranomainen näin katsoo
  • uudisrakennuksissa
  • rakentamiseen verrattavissa oleviin muutostöissä
  • käyttötarkoituksen olennaisissa muutoksissa
  • LVI-rakennus ja muutostöissä
  • matkaviestintukiasemia rakennettaessa
  • kattomuodonmuutoksissa
  • rakenteisiin kohdistuvissa muutoksissa
  • kosteusvauriokorjauksissa

Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin luvan hakemisen eteneminen.