Palvelut

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa on kevyempi lupavaihtoehto kun rakennuslupa.

Mikkelin rakennusjärjestyksessä  sivulta 25 alkaen on määritelty toimenpideluvan vaativat toimenpiteet sekä tietyin ehdoin osaan seuraavana mainituista luettelon kohdista riittää ilmoitus rakennusvalvontaan tai ne on vapautettu kokonaan.

Rakennusjärjestys 2017

Jos et ole varma, vaatiiko hankkeesi toimenpidelupaa, ilmoitusmenettelyn vai onko se vapautettu, ota yhteyttä rakennusvalvontaan lupapisteen neuvontapyynnön kautta.

Neuvontapyynnön ja hakemuksen aloittaminen

Toimenpideluvan vaatii mm.:

 • kaikki hankkeet, jotka viranomainen katsoo toimenpideluvanvaraiseksi
 • julkisivun muutostyöt (jos poiketaan kaavasta tai rakentamistapaohjeesta)
 • katos, vaja, terassi ja esiintymislava
 • laituri tai muut vesirajalaite
 • ravintolaterassi, -teltta tai yleisörakennelma
 • aitaaminen
 • tukimuuri
 • mainoslaite
 • alle 30 m korkea masto, piippu, pylväs tai säiliö (tätä korkeammat vaatii rakennusluvan)
 • energiakaivo tai keruupiiri
 • kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä
 • huoneistojärjestyksen muutos
 • säilytys tai varastointialue
 • liikuteltava laite.

Rakennushanke- ja lupaprosessi, tästä linkistä tarkemmin luvan hakemisen eteneminen.