Palvelut

Taajamametsät ja viheralueet

Puiden kaataminen kaupungin taajamametsissä ja viheralueilla:

Metsät ja vesialueet:

 Joonas Nuutilainen, vs. metsätalousinsinööri, puh. 044 794 3292

Mika Pitkänen, metsäpalveluesimies puh. 040 626 1226

 Hilpi Pulkkinen, toimistosihteeri puh. 050 311 7074

Rakennetut viheralueet

 Viher- ja metsäaluepalvelut:

 Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, puh. 044 794 3230

 Viherympäristön ylläpito