Palvelut

Tontti

Tontti

Mikkelin alueella olevat vapaat tontit löytyvät täältä: Vapaat tontit
Ennen tontin hankkimista tulee hankkeeseen ryhtyvän selvittää joko yksin tai asiantuntijan (pääsuunnittelija) avustuksella, mitä tontille saa rakentaa. Kaavasta sekä kaavamääräyksistä selviää rakennusoikeus, rakennuspaikka sekä muita rakentamista ja tontin käyttöä ohjaavia määräyksiä. Kaavat löytyvät täältä Kaavahaku .
Lupapisteen neuvontapyynnön kautta voi jättää rakennusvalvontaan kysymyksiä.

Toisilla asuinalueilla on myös rakentamistapaohjeet, jotka ohjaavat alueen rakentamista. Ennen suunnittelun aloittamista tulee myös tarkastaa, onko tontilla rakentamistapaohjetta ja jos on, tulee sitä noudattaa suunnittelussa. Rakentamistapaohjeet löytyy täältä.
 Rakentamistapaohjeet .

Tonttikartasta selviää tontin ja liittymien korot. Tonttikartan tarvitset aina uudisrakennusta rakentaessa sekä tietyissä korjaus- ja muutostöissä. Tonttikartta on maksullinen ja sen saa tilaamalla Mikkelin kaupungin mittaus- ja kiinteistöt yksiköstä tai voit pyytää sen Lupapisteen keskustelun kautta.

Kartta-aineistoja saa tilattua Maaomaisuuspalvelu-yksiköltä linkistä: 
Mikkeli kartat