Palvelut

Luvan myöntäminen ja lupaehdot

Luvan myöntäminen ja lupaehdot

Hankkeeseen ryhtyvällä on velvollisuus tutustua lupapäätökseen huolellisesti.

Myönteinen lupa ei tarkoita, että työt saa aloittaa heti. Jos lupapäätöksestä ei valiteta valitusaikana, on lupa lainvoimainen 14 vrk kuluttua lupapäätöksestä (viranhaltijan tekemässä päätöksessä) ja rakennustyöt saa aloittaa.

Lupapäätöksessä on näkyvillä lupamääräykset, jotka tulee täyttää. Esimerkiksi vaadittu työnjohtaja tulee hyväksyttää ja nimetä ennen töiden aloitusta ja vaaditut suunnitelmat tulee lisätä lupapisteelle hyvissä ajoin, ennen kyseisen työvaiheen aloittamista.

Suuremmissa hankkeissa joissa pidetään aloituskokous, käsitellään lupapäätös aloituskokouksessa. Pienemmissä hankkeissa, joissa aloituskokousta ei pidetä, on hankkeeseen ryhtyvä velvollinen itsenäisesti tutustumaan lupapäätökseen ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä lupapäätöksen käsitelleeseen rakennustarkastajaan.