Palvelut

Opetus ja koulutus

Tietoa kaupungin järjestämästä esi- ja perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta löytyy oppiminen.mikkeli.fi-sivustolta.

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen lisäksi Mikkeli tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen ja laadukkaaseen ammatilliseen koulutukseen. Kaupungissa toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yliopistokeskus, kesäyliopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan Opisto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto.

Linkkejä oppilaitosten nettisivuille

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta kiinnostus taiteiden opiskelua kohtaan kasvaa jatkuvasti myös aikuisväestön keskuudessa. Aikuisryhmiä löytyy yhä useammasta taiteen perusopetuksen oppilaitoksesta.

Lisää taiteen perusopetuksesta voi lukea esimerkiksi Taiteen perusopetusliiton sivuilta.

Mikkelissä taiteen perusopetusta antavat seuraavat toimijat:

Taito Itä-Suomen käsityökoulu

Käsityön taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää käsityön opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella käsityötä pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Mikkelissä käsityökoulut kokoontuvat Vuorikatu 5 osoitteessa käynti sisäpihalta ja Nikkarit Kenkäveron puupajassa. Varhaisiänopinnot voi aloittaa 4- vuotiaana, perusopinnot 7- vuotiaana ja aikuisiän opinnot yli 18-vuotiaana. Taito Itä-Suomen käsityökoulun nettisivut

Etelä-Savon tanssiopisto

ESTO tarjoaa vuosittain etenevää ja tavoitteellista tanssin taiteen ja sirkustaiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Kaikki opettajamme ovat ammattilaisia ja opetuksemme perustuu opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Opetuksemme antaa valmiudet aina tanssialan ammattiopintoihin asti, mutta yhtä lailla se sopii hauskaksi ja kehittäväksi harrastukseksi kenelle tahansa. Etelä-Savon tanssiopiston nettisivut

Mikkelin musiikkiopisto

Musiikkiopisto antaa musiikin taiteen perusopetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Opiskelun perustana on pääaineen, soittimen tai laulun, yksityisopetus. Solistisen oppiaineen yksilöopetuksen ohella oppilas osallistuu musiikin perusteiden opetukseen, yhtye- ja orkesterisoittoon sekä kamarimusiikkiin. Soitonopetus tapahtuu pääasiassa iltapäivisin koulutuntien jälkeen 1–2 kertaa viikossa. Mikkelin musiikkiopiston nettisivut

Tanssikoulu La Carmencita

Tanssikoulu Carmencita tarjoaa monipuolista, tasoittain etenevää, tavoitteellista, laadukasta ja pitkäjänteistä tanssitaiteen perusopetusta ammattitaidolla vuodesta 2006. Opettajina on palkitut tanssinalan ammattilaiset. Tanssikoululla on uudet tilat Mikkelin keskustassa. Tanssikoulu La Carmencita antaa tanssitaiteen perusopetusta laajan ja yleisen oppimäärän mukaisesti. Tanssikoulu La Carmencitan nettisivut

Mikkelin kansalaisopisto

Mikkelin kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan musiikissa, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa. Opintojen yhteinen otsikko on TAIKA. TAIKA viittaa niin monialaiseen taidekasvatukseen kuin taiteen tekemiseen ja katsomiseen liittyvään lumoon ja uusiin mahdollisuuksiin. Taiteen perusopintojen suorittaminen mahdollistaa paneutumisen taiteeseen; aikaa taiteelle. TAIKA-opintojen ytimessä on kolmen taiteenalan välinen yhteistyö. Opinnot tarjoavat kokemuksen erilaisista taiteen tekemisen tavoista ja esitysmuodoista, niin valitun taiteenalan sisällä kuin monitaiteisissa projekteissa. Taiteen perusopetus kansalaisopiston nettisivuilla