Palvelut

PANKALA II (979)

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelin 18 tontteja 3-6

.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}

 

TAVOITE

Tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta ja kehittää asumismahdollisuuksia keskustan läheisyydessä muodostamalla alueelle
kerrostalorakentamista. Alueen voimassa olevassa asemakaavassa on viisikerroksisia nk. lamellitaloja, jotka muutoksella halutaan muuttaa nk.
pistetaloiksi. Muutoksella halutaan myös luopua pihakannen rakentamisesta sekä liittää AH- alue viereisiin tontteihin. Alueen rakennusoikeus pienenee noin 30 %.

KAAVA-ASIAKIRJAT

 

SUUNNITTELUN VAIHEET