Palvelut

Ojaniitty (978)

Asemakaavan muutos 28. kaupunginosan (Visulahti) korttelit 39,40 ja 43 sekä suojaviher-, lähivirkistys-, pysäköinti- sekä katualueita / Ojaniitty


TAVOITE

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava merkinnät vastaamaan toteutunutta rakentamista ja mahdollistaa päiväkodin sekä asumisen lisärakentamisen alueella.


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Lainvoimainen 14.3.2019
  • KYLTK 22.1.2019 § 8
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 29.11. -14.12.2018.
  • KYLTK 20.11.2018 § 130
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.11 – 19.11.2018
  • Asemakaavan muutos vireille 5.11.2018 
Kaava-aineisto