Palvelut

Ojaniitty (978)

Asemakaavan muutos 28. kaupunginosan (Visulahti) korttelit 39,40 ja 43 sekä suojaviher-, lähivirkistys-, pysäköinti- sekä katualueita / Ojaniitty

.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}

TAVOITE

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava merkinnät vastaamaan toteutunutta rakentamista ja mahdollistaa päiväkodin sekä asumisen lisärakentamisen alueella.

SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Lainvoimainen 14.3.2019
  • KYLTK 22.1.2019 § 8
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 29.11. -14.12.2018.
  • KYLTK 20.11.2018 § 130
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.11 – 19.11.2018
  • Asemakaavan muutos vireille 5.11.2018 
Kaava-aineisto