Mannerheimintie 10 (896)

Asemakaava-alueen muutos koskee Mikkelin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 tonttia 1025. Mannerheimintie 10   


TAVOITE

Asemakaavan muutos laaditaan Mikkelin kaupungin aloitteesta, yhteisymmärryksessä maanomistajan kanssa. Alueen kaavoitus on tullut ajankohtaiseksi vuonna 2011 korttelin 8 kokonaisuuden suunnittelun myötä. Samalla nostetaan alueen rakennusoikeus vastaamaan kaupungin tavoiterakennustehokkuutta, joka ydinkeskustassa ja korttelissa 8 on e=3.0


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Lainvoimainen  11.1.2018
  • KV 13.11.2017
  • KH 6.11.2017
  • Nähtävillä 26.1.-27.2.2017
  • KH 16.1.2017
  • LTK 13.12.2016
  • Tarkistettu kaavaehdotus oli teknisessä lautakunnassa 15.12.2015 ja kaupunginhallituksessa 18.1.2016 joka asetti sen nähtäville ajalle 4.2-7.3.2016.
  • Asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin kaupunginhallituksessa 4.6.2012 joka asetti sen nähtäville ajalle 1-31.8.2012.
  • Kaavakonsulttina toiminut Ramboll sai työnsä päätökseen vuoden 2012 ehdotusvaiheessa ja kaupunki on jatkanut sen jälkeen kaavan valmistelua omana työnään.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville 17.5.2011

Kaava-aineisto