Pursialan asemakaavan muutos (955)


  TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Pursialan asemakaavan muutos
  • Kaavatunnus: 955
  • Kaavan MliDNRO: 2015-978
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen p. 050 311 7130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Pursialaan valmistui maankäytön selvitys vuonna 2013. Selvityksessä tiedusteltiin alueella sijaitsevien yritysten muutostarpeita ja investointihalukkuutta. Sen perusteella osalla toimijoista on halua investoida, kunhan toimintaympäristö on vakaa. Selvityksen valmistumisen jälkeen ESE on ilmoittanut halukkuutensa tutkia oman toimintaympäristönsä mahdollisuuksia ja haluaisi erityisesti parantaa liikenteellisiä valmiuksia mm. Lastaajakadulla. Mölnlycken tehdas tarvitsee vastaavia toimenpiteitä Leipomonkadulla. Matrella Oy:n betonitehdas on siirtänyt toimintansa Tikkalaan ja alueella sijainnut tehdas on purettu. Varsavuoren hotellikiinteistön omistajat haluavat tutkia palveluasumisen mahdollisuutta, jota nykyinen kaavamerkintä ei tue. Kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy haluaa kehittää omia kiinteistöjään markkinoita vastaaviin tarpeisiin.

Pursialan pohjavesialue ulottuu kaava-alueelle ja se tuottaa suurimman osan Mikkelin talousvedestä, tälle ei ole löydetty korvaavaa pohjavettä muualta.

Kaupungilla on kolme tavoitetta Pursialan suhteen, ne ovat lueteltu oheisessa tärkeysjärjestyksessä.

  1. Turvata pohjavesialueen toiminta ja pohjaveden laatu kaikissa yhteyksissä.
  2. Edistää olemassa olevan teollisuusalueen käyttöä nykyisessä toiminnassa ja mahdollistaa alueelle suunniteltujen investointien toteutus sekä parantaa raskaan- ja kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä Varsavuoren aluetta asumiselle.
  3. Mahdollistaa alueen siirtyminen vähitellen teollisuuskäytöstä kohti pohjavesituotannon kannalta vähemmän riskialttiiseen toimintaan kuten esim. liike- ja toimistorakentamisen suuntaan sekä mahdollistaa Saimaata kiertävän rantareitin rakentaminen. Ympäristöhäiriöiden väistyttyä alue voi soveltua myös asumiseen. Siirtymäajaksi on arvioitu noin 25 vuotta.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 3.8.2015

KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 3.8.2015