Palvelut

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (oma jäteastia)

 

Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaisesti sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä kahdesta (2) viikosta neljään (4) viikkoon.

Ilmoituksen hyväksyminen edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia (Mikkelin kaupungin periaatteet ja menettelytavat (kohta 4)). Mikkelin kaupungin periaatteiden ja menettelytapojen täyttyessä ilmoituksesta tehdään tiedoksianto jätehuoltoviranomaisen puolesta. Erillistä päätöstä ilmoituksesta ei tehdä. 

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (tulostettava)

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (sähköinen)