Palvelut

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon

 

Tällä lomakkeella ilmoitetaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaisesti sekajäteastian tyhjennysvälin pidennyksestä kahdesta (2) viikosta neljään (4) viikkoon.

Ilmoituksen hyväksyminen edellyttää Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaista biojätteen käsittelyä (§ 16 ja 18). Ilmoituksesta tehdään tiedoksianto ensisijaisesti sähköisesti jätehuoltoviranomaisen puolesta. Erillistä päätöstä ilmoituksesta ei tehdä edellytysten täyttyessä.

HUOM! Kunnan jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoituksen mukaiset kiinteistön biojätteen käsittelytiedot jätelain 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin, joten erillistä kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (tulostettava)

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (sähköinen)