Palvelut

Talonrakennuspalvelut

Talonrakennuspalvelut huolehtii toimitilojen hankkimisesta ja kiinteistöjen omistamiseen liittyvistä tehtävistä sekä talonrakennuspalvelut talonrakennusinvestoinneista.

Vuokraus ja käyttöpalvelut

Vuokraus ja käyttöpalvelut vastaa Mikkelin kaupungin toimitilojen, torien, satamien ja puistoalueiden vuokraamisesta sekä kaupungin sisäisille toimijoille että kaupunkilaisille ja yrityksille. Lisätietoja: Vuokraus- ja käyttöpalveluiden sivuilta 

Kauppapaikan Mikkelin kaupungin vuokrattaville ja myytäville kiinteistöille löydät TilaaOn -sivuilta. 

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpito

Toimintaohjeet kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpitoon ja pienempiin kunnossapitotöiden palvelupyyntöihin löydät lisätietoja: Kiinteistöjen ylläpidon sivuilta

Hankkeet ja projektit

Omana suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua. Kaikki muu suunnittelu tilataan ulkopuolisilta arkkitehti- ja insinööritoimistoilta joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella.

Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluja myydään lisäksi hallintokunnille ja konsernin yhtiöille kuten Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle.

Tietoa meneillään olevista hankkeista ja projekteista. Lisätietoja: Hankkeet ja projektit sivuilta

Asumisterveys ja sisäilma

Asunnon ja muiden sisätilojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Muilla sisätiloilla tarkoitetaan mm. kouluja, päiväkoteja tai julkisia kokoontumis- ja majoitushuoneistoja. Toimintaohjeet terveyshaittoja epäillessä sekä lisätietoja aiheesta löydät: Asumisterveys ja sisäilma sivuilta

Yhteystiedot

Talonrakennuspalvelut