Palvelut

Talonrakennuspalvelut

Mikkelin kaupungin talonrakennuspalvelut vastaa kaupungin omien rakennusten ja kiinteistöjen elinkaarihallinnasta.

Talonrakennuspalvelut huolehtii ensisijaisesti kaupungin omien palveluiden toimitilatarpeista, toimitilojen hankkimisesta sekä rakennusten omistamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi talonrakennuspalvelut vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisista talonrakennusinvestoinneista.

Talonrakennuspalvelut -yksikössä toimii rakennuttaja- ja ylläpitotiimit. Rakennuttajatiimi vastaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja hallintorakennusten peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta. Ylläpitotiimi huolehtii kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista.

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpito

Toimintaohjeet kiinteistöjen ja niiden ulkoalueiden ylläpitoon ja pienempiin kunnossapitotöiden palvelupyyntöihin löydät lisätietoja: Kiinteistöjen ylläpidon sivuilta

Hankkeet ja projektit

Omana suunnittelutyönä tehdään lähinnä kunnossapitokohteiden arkkitehtisuunnittelua. Kaikki muu suunnittelu tilataan ulkopuolisilta arkkitehti- ja insinööritoimistoilta joko vuositarjousten tai hankekohtaisten kilpailutusten perusteella.

Investointi- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttaminen ja valvonta tehdään pääosin omana työnä. Rakennuttamis- ja asiantuntijapalveluja myydään lisäksi hallintokunnille ja konsernin yhtiöille kuten Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle.

Tietoa meneillään olevista hankkeista ja projekteista. Lisätietoja: Hankkeet ja projektit sivuilta

Ylipainehalli

Asumisterveys ja sisäilma

Asunnon ja muiden sisätilojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Muilla sisätiloilla tarkoitetaan mm. kouluja, päiväkoteja tai julkisia kokoontumis- ja majoitushuoneistoja. Toimintaohjeet terveyshaittoja epäillessä sekä lisätietoja aiheesta löydät: Asumisterveys ja sisäilma sivuilta

Vuokraus ja käyttöpalvelut

Yhteistyöyksikkömme Vuokraus ja käyttöpalvelut vastaa Mikkelin kaupungin toimitilojen, torien, satamien ja puistoalueiden vuokraamisesta sekä kaupungin sisäisille toimijoille että kaupunkilaisille ja yrityksille. Lisätietoja: Vuokraus- ja käyttöpalveluiden sivuilta 

Kauppapaikan Mikkelin kaupungin vuokrattaville ja myytäville kiinteistöille löydät TilaaOn -sivuilta. 

Yhteystiedot

Talonrakennuspalvelut