Palvelut

Työnhakijalle

Työllisyyspalvelujen asiakkaita ovat pääsääntöisesti pitkään työtä hakeneet henkilöt sekä työkokemusta vailla olevat nuoret. He voivat työllistyä muun muassa Mikkelin kaupungin eri yksiköihin määräaikaisiin työsuhteisiin. Työ voi olla esim. sivistyksen parissa mm. koulunkäyntiavustajat, päiväkodinavustajat ja liikuntapaikkojen hoitajat.

Työllisyyspalvelut saavat toimeksiantoja työnantajilta ja työllisyyspalvelujen kautta haetaan jatkuvasti eri alojen motivoituneita työntekijöitä. Henkilökohtaiset kontaktit työnantajiin luovat edellytykset hyvään lopputulokseen. Tekemistä johtaa ajatus asiakkaiden pysyvästä työllistymisestä. Työllisyyspalvelut hakevat jatkuvasti tekijöitä eri aloille.

Työllisyyspalvelut haastattelevat kaikki asiakkaiksi haluavat työnhakijat. Työllisyyspalvelut kertovat palveluista ja kartoittavat jokaiselle yksilöllistä polkua työelämään. Työnantajille esittelyä varten tehdään motivoituneista työnhakijoista esittelykortti, jossa näkyvät TE -toimiston tiedot, mahdollisesti palaute edellisestä työpaikasta sekä asiakkaan oma näkemys osaamisestaan ja vahvuuksistaan. Kun rekrytointitoimeksianto saadaan työnantajalta, työllisyyspalvelut esittelevät tehtävään sopivia työnhakija-asiakkaita, joista työnantaja valitsee sopivimmat ehdokkaat, haastattelee heidät ja päättää palkkaamisesta.

Tarvittaessa selvitetään koulutusvaihtoehtoja työllistymisen edistämiseksi. Koulutus voi olla lyhytaikaista, esim. jonkin alan lisäkoulutusta tai tutkinnon osa. Vaihtoehto voi olla myös oppisopimus tai tutkintoon johtava koulutus.

Palvelut työnhakijalle:

  • henkilökohtainen alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan osaaminen, taidot ja toiveet
  • yksilölliset ratkaisut työllistymisen edistämiseksi ja työllistymiseen
  • koulutukseen ohjaus
  • tietoa avoimista työpaikoista
  • työnhakuvalmiuksien kehittäminen; esim. vinkkejä CV:n laatimiseen tai työpaikkahaastatteluun valmistautumiseen