Palvelut

Tarvitsenko lupaa rakentamiseen ?

Tarvitsenko lupaa rakentamiseen?

Viranomainen arvioi lupatarpeen aina tapauskohtaisesti. Viranomaisarvio perustuu rakennuspaikkaan, rakennettavaan rakennukseen tai rakennelmaan sekä niiden ominaisuuksiin.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksestä löytyy määräyksiä toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.
Rakennusjärjestys 2017

Rakennusvalvonnan lupa tarvitaan aina rakennuksen rakentamiseen, rakentamiseen verrattavissa olevaan korjaus- ja muutostyöhön, kaikkiin rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin vaikuttavissa korjaus ja muutostöissä, rakennelmien pystyttämiseen ja kaikissa muissa MRL 125 § ja 126 §:n määräämissä töissä. Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee lupatarpeen. Seuraavilla sivuilla on eritelty yleisimpiä luvanvaraisia toimenpiteitä.

Rakennuslupa
Toimenpidelupa
LVI-korjaus-ja-muutostyöt

Neuvontapyynnön kautta voit kysyä viranomaiselta lupatarpeesta.

 Neuvontapyynnön ja hakemuksen aloittaminen