Palvelut

Hakemuslomakkeet

Biojätteen käsittelystä kiinteistöllä

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä. ​

Lue lisää + lomake

Aluekeräyspisteen asiakkaat

Aluekeräyspisteen asiakkaana voit tehdä jätemaksumuistutuksen tai hakea tuleviin jätemaksuihin muutosta.

Rakennusvalvonnan / jätehuollon hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet suuresta hakemusmäärästä johtuen. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätelaki 83 §). 

Jätemaksumuistutus- ja muutoksen hakeminen jätemaksuun hakemuksiin pyydetään liittämään valokuvia. Valokuvia voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi.

Lomakkeet:

Jätemaksumuistutus

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua.
Lue lisää + lomake

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista. 
Lue lisää + lomake


Kiinteistökohtainen sekalainen yhdyskuntajäteastia

Kiinteistökohtaisen tai biokimpan (yhteisen) sekalaisen yhdyskuntajäteastian käyttäjänä voi hakea tyhjennysväleihin muutosta. 

Lomakkeet sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseen

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaan sekalainen yhdyskuntajäteastia tyhjennetään liittyjien määrän ja sekalaisen yhdyskuntajäteastian kapasiteetin mukaan niin, että jätetilavuutta tulee 20 litraa/henkilö/viikko.

Mikäli kiinteistöltä toimitetaan kierrätykseen muiden hyötyjätteiden lisäksi pakkausmuovijätteet, voidaan Mikkelin kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan käyttää sekalaisen yhdyskuntajäteastian jätetilavuutta 10 litraa/henkilö/viikko. Pisin mahdollinen jätehuoltoviranomaisen hakemuksesta myöntämä tyhjennysväli on tällä hetkellä kahdeksan (8) viikkoa.

Päätös ja ilmoituksen hyväksyminen edellyttävät biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia (Mikkelin kaupungin periaatteet ja menettelytavat jätemaksun muutoshakemusten ja jäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemusten johdosta tehdyissä päätöksissä (kohta 4)).

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon
Lue lisää + lomake

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus
Lue lisää + lomake

Lomake sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytykseen

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi vähintään neljän viikon ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä. Jätehuoltoviranomaisen päätöksellä keskeytys voidaan kuitenkin myöntää enintään 6 kk:n ajaksi. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on käyttämätön.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus
Lue lisää + lomake