Palvelut

Hakemuslomakkeet

Jätehuollon lomakkeet:

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun koskien käyttökelvotonta purettavaa rakennusta
Tällä lomakkeella haetaan todisteellisesti käyttökelvottomille ja purkukuntoisille kiinteistöille perusmaksun vapautusta.

Lue lisää + lomake

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytys
Tällä lomakkeella haetaan saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeytystä.

Lue lisää + lomake

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä
Tällä lomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä. ​

Lue lisää + lomake

Jätemaksumuistutus (Aluekeräyspisteen asiakas)
Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua.
Lue lisää + lomake

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (Aluekeräyspisteen asiakas)
Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista. 
Lue lisää + lomake


Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (Kiinteistökohtainen sekalainen yhdyskuntajäteastia)
Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaisesti sekalaisen yhdyskuntajäteastian
tyhjennysvälin pidentämisestä kahdesta (2) viikosta neljään (4) viikkoon.
Lue lisää + lomake

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (Kiinteistökohtainen sekalainen yhdyskuntajäteastia)
Tällä lomakkeella haetaan jätehuoltomääräysten mukaiseen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin
pidennystä. HUOM! Päätös edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia.

Lue lisää + lomake

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus (Kiinteistökohtainen sekalainen yhdyskuntajäteastia)
Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön.

Lue lisää + lomake