Palvelut

Hakemuslomakkeet

Jätehuollon lomakkeet:

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä
Tällä lomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä.
Lue lisää + lomake

Jätemaksumuistutus (aluekeräyspiste, sekajäte)
Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä jätehuoltomaksun saavuttua.
Lue lisää + lomake

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (aluekeräyspiste, sekajäte)
Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen jätehuoltomaksun saapumista.
Lue lisää + lomake

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus (kiinteistökohtainen sekajäteastia)
Tällä lomakkeella haetaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaisesti sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon. Päätös edellyttää Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaista biojätteen käsittelyä (§ 16 ja 18).
Lue lisää + lomake

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon (kiinteistökohtainen sekajäteastia)
Tällä lomakkeella ilmoitetaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten 25 §:n mukaisesti sekajäteastian tyhjennysvälin pidennyksestä kahdesta (2) viikosta neljään (4) viikkoon. Ilmoituksen hyväksyminen edellyttää Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaista biojätteen käsittelyä (§ 16 ja 18).
Lue lisää + lomake

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus (kiinteistökohtainen sekajäteastia)
Tällä lomakkeella haetaan kiinteistökohtaisen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön.
Lue lisää + lomake

Muutoksen hakeminen jätehuollon perusmaksuun koskien käyttökelvotonta purettavaa rakennusta
Tällä lomakkeella haetaan todisteellisesti käyttökelvottomille ja purkukuntoisille kiinteistöille perusmaksun vapautusta.
Lue lisää + lomake

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytys tai tyhjennysvälin pidennyshakemus
Tällä lomakkeella haetaan saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeytystä tai tyhjennysvälin pidentämistä.
Lue lisää + lomake