Palvelut

Veturitallit (949)

Asemakaavan muutos / Veturitallin alue  

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Veturitallin alue
  • Kaavatunnus: 949
  • Kaavan MliDNRO: 2021-4372 
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilöt: asemakaavapäällikkö  p. 044 794 2525 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi  / kaavakonsultti: kalle.rautavuori@fcg.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteet muuttuivat kaavatyön aikana luonnosvaiheen jälkeen. Kaavamuutoksen alkuperäinen tavoite oli mahdollistaa uuden hypermarketin rakentaminen veturitallien ja lokkiluhdan alueelle. Luonnosvaiheessa kaavamuutoksen alkuperäinen hakija vetäytyi hankkeesta ja kaavan laadintaa jatkettiin Mikkelin kaupungin omana hankkeena. Ehdotusvaiheessa kaavan tavoitteeksi asetettiin uuden kauppakeskuskeskittymän rakentamisen mahdollistaminen. Kaavan tavoitteet eivät siten muuttuneet oleellisesti aloitus- ja luonnosvaiheesta. Muutoksen tavoitteena on kasvattaa alueen rakennusoikeutta ja mahdollistaa toimivat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Asemakaavan muutoksella kehitetään keskustan alueen kaupallista palvelukokonaisuutta. Lisäksi hankkeen aikana ratkaistaan rakennussuojelulliset asiat ja selvitetään hulevesiin ja pohjavesiin sekä luontoarvoihin liittyvät kysymykset.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 21.2. – 25.3.2024
  • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä 12.2.2024 §47
  • Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 29.6. – 24.8.2022
  • Asemakaavan muutosluonnos kaupunginhallituksen käsittelyssä 20.6.2022 §271
  • Asemakaavan muutosluonnos kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 14.6.2022 §88
  • Asemakaavan muutos vireille 23.3.2022