Palvelut

Veturitallit (949)

Asemakaavan muutos / Veturitallin alue

 

TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Veturitallin alue
  • Kaavatunnus: 949
  • Kaavan MliDNRO: 2021-4372 
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilöt: asemakaavapäällikkö  p. 044 794 2525 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi  / kaavakonsultti: kalle.rautavuori@fcg.fi
  •  

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden Prisman rakentaminen veturitallien ja lokkiluhdan alueelle. Asemakaavan muutosta hakee Osuuskauppa Suur-Savo. Muutoksella pyritään kasvattamaan alueen rakennusoikeutta ja mahdollistamaan toimivat liikenne- ja pysäköintijärjes-tely. Asemakaavan muutoksella kehitetään keskustan alueen kaupallista palvelukokonaisuutta. Li-säksi hankkeen aikana ratkaistaan rakennussuojelulliset asiat ja selvitetään hulevesiin ja pohjave-siin liittyvät kysymykset.

.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 29.6. – 24.8.2022
  • Asemakaavan muutosluonnos kaupunginhallituksen käsittelyssä 20.6.2022 §271
  • Asemakaavan muutosluonnos kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 14.6.2022 §88
  • Asemakaavan muutos vireille 23.3.2022