Palvelut

Marskinaukio (947)

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupunginosan (4) Kaukolan kortteleita 7, 8, 21, 24 ja 26 sekä lähiympäristöä.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Marskinaukio
  • Kaavatunnus: 947
  • Kaavan DNRO: 2023-4235
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: Kaavoittaja Nea Nykänen, 040-615 3230 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toteutumattoman opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen ottaminen muuhun käyttöön (asuminen ja vähäisemmässä määrin liiketoiminnat). Muuttaa Marskinaukio puistoalueeksi, jossa on mahdollisuus järjestää vapaa-ajan urheilutoimintaa.

Kulttuuriympäristön osalta tarkennetaan kaavamääräyksiä kirkonmäen ympäristöön ja vanhan kunnantalon kaavamääräys muutetaan mahdollistamaan asumis- ja liiketoiminnot.

Asemakaavan muutos on tullut vireille Mikkelin kaupungin aloitteesta.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaava vireille 19.12.2023

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto