Palvelut

Marskinaukio (947)

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukolan), kortteleita 22 ja 24 sekä lähiympäristöä.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Marskinaukio
  • Kaavatunnus: 947
  • Kaavan DNRO: 2015-826
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: Kaavoitusinsinööri Ville Nykänen, p.  040 129 4114. etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toteutumattoman opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen ottaminen muuhun käyttöön (asuminen ja vähäisemmässä määrin liiketoiminnat). Tavoitteena on myös mahdollistaa pysäköintijärjestelyjen järjestäminen nykyistä tehokkaammin. 


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville 5.5.2015

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto