Palvelut

Luvan myöntämisen jälkeen

Luvan myöntämisen jälkeen

Luvan myöntämisen jälkeen hankkeeseen ryhtyvän tärkein tehtävä on tutustua lupapäätökseen. Hankkeen edetessä vaadittujen lupamääräysten tulee täyttyä.

Luvan myöntäminen ja lupaehdot
Luvan voimassaoloaika
Vastaava työnjohtaja
Paikan merkitseminen
Suunnitelmat
Aloituskokouksen tilaaminen
Rakennustyön aloitusilmoitus
Töiden aloitus ennen luvan lainvoimaisuutta
Sijaintikatselmus
Pohja- ja rakennekatselmuksen tilaaminen
Sähkötarkastukset
Rakennustyön ja LVI-töiden tarkastusasiakirjat
LVI-töiden loppukatselmus
Käyttö- ja huolto-ohje
Rakennuksen käyttöönotto
Loppukatselmus
Ulkopuolinen tarkastus