Palvelut

Aravavuokra-asunnot

Mikkelin kaupungin aravavuokra-asuntokanta on noin 5000 asuntoa. Asunnot on pääosin rakennettu valtion aravalainalla tai korkotuella. Suurin osa asunnoista on kaupungin omistaman vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:n omistuksessa.

Aravavuokra-asunnon hakijat järjestetään asunnontarpeen mukaan kiireellisyysryhmiin. Asuntoa tarjotaan hakijalle puhelimella, postilla tai sähköpostilla.

Asukasvalinnat tapahtuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asukasvalintaperusteita noudattaen.

Valtion tukemat arava- ja korkotukiasunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville. Vaikka tulorajoja ei enää ole, itse tuloarvostelu ei ole kuitenkaan poistunut. Hakijaruokakunnan tulot kuuluvat edelleenkin asukasvalintaperusteisiin tasavertaisena tekijänä asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa. Kaikki edellä mainitut seikat otetaan huomioon asetettaessa hakijoita etusijajärjestykseen.

Varallisuusrajan ylittäjilläkin on mahdollisuus saada asunto sellaisissa tapauksissa, kun muita kiireellisiä asunnonhakijoita ei ole. Asukasvalintaperusteisiin voi tarkemmin tutustua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ja Ympäristöministeriön vuokra-asuminen sivustoilla.

Myös yksityinen VVO-yhtymä Oyj on rakennuttanut Mikkeliin vuokra-asuntoja, joista osa on rakennettu valtion tuella, ja joiden vuokrauksessa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asukasvalintaperusteita.

Toimintaohjeet

Mikkelissä voit hakea Mikalo Oy:n aravavuokra-asuntoon verkkoasiointikanavassa tai tulostettavalla asuntohakemuksella. Hakemuslomakkeen voit myös tilata tai hakea Mikalon toimistosta. Asukasvalinnat tehdään yhteistyössä alueen isännöitsijän ja asukassihteerin kanssa.

Molemmissa tapauksissa asuntohakemus on voimassa 3 kk. Mikäli hakemuksen voimassaolon aikana sopivaa asuntoa ei ole löytynyt, voit uudistaa hakemuksen sähköpostilla, puhelimella tai sähköisesti verkkosivujen kautta. Uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos olosuhteissasi ei ole tapahtunut muutosta.

Täytä hakemus huolellisesti ja toimita alla luetellut liitteet viimeistään sopimuksen teon yhteydessä:

  • kopiot verotustodistuksesta ja verotuspäätöksestä erittelyosineen (18 vuotta täyttäneiltä)
  • palkkatodistus, muu kuukausitulotodistus veronalaisista tuloista (18 vuotta täyttäneiltä) tai opiskelutodistus
  • todistus omaisuuden käyvästä arvosta
  • maahanmuuttajalla kopio passista, johon tulee olla merkittynä oleskelulupa ja status, jos hakija tulee Pohjoismaiden tai Euroopan Unionin ulkopuolelta
  • raskaustodistus

Erotilanteessa:

  • todistus avioeron vireilläolosta
  • sopimus lasten huoltajuudesta ja asumisesta (alle 15-vuotiaista lapsista)

Mahdolliset vähennykset, jotka otetaan huomioon niin haluttaessa:

  • todistus maksetuista elatusmaksuista
  • selvitys hakijaruokakunnan yhteenlasketuista veloista

Puhelinnumerot

Mikkelin kaupungin vaihde

Mikkelin kaupungin puhelinvaihde palvelee arkipäivinä.

+358 0151941
paikallisverkkomaksu (pvm), matkapuhelinmaksu (mpm), ulkomaanpuhelumaksu

Palveluajat

ma – pe08.00 – 16.00

Linkit

Voit täyttää asuntohakemuksen Mikalo Oy:n nettisivuilla

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Olo Asunnot Oy