Palvelut

Paikan merkitseminen

Paikan merkitseminen
 

Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Asiakas tilaa merkintätyön Maankäyttö- ja kaupunkirakenne-yksiköstä asemakaavoitetulla alueella sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen, kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen pohjan kaivua ja niin sanottujen lankapukkien rakentamista varten. Maankäyttö- ja kaupunkirakenne-yksikkö suorittaa tarvittaessa myös likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen, käytettyyn työaikaan perustuvan maksun.
Paikan merkitsemiset tilataan:  Maankäyttö- ja kaupunkirakenne: 044 794 2536/ sami.piipponen
(@)mikkeli.fi
 
Paikan merkitsemisen haja-asutusalueella, eli kantakaupungin ulkopuolella, suorittaa luvan käsitellyt rakennustarkastaja, mikäli luvassa on paikan merkitseminen määrätty. Katselmus tilataan sähköpostilla tai puhelimitse.
 
 

Maaomaisuuspalvelut
Sijaintikatselmus

Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut 2022