Palvelut

Kartat, mittaus ja tontit

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö vastaa kartasto- ja paikkatietopalveluista, osoitenumeroinnista, kaupunki- ja rakennusvalvontamittauksista, pientalotonttien luovutuksesta, asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksesta sekä kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallinnoinnista.

Yksikön tehtävistä perittävät maksut

Kiinteistötoimitustaksa

Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut 2022

AJANKOHTAISTA:

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään (§ 4/24.1.2022) vahvistanut uudet tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelun

Mikkelin kaupungin tontinluovutusperiaatteista ja -hinnoittelusta sekä hinnoitteluvyöhykkeistä on päätetty edellisen kerran Kaupunginvaltuustossa 12.6.2017 (§ 38). Tontinluovutusperiaatteiden ja -hinnoittelun uudistamisen pohjaksi on pyydetty hintavyöhyketarkastelut Mikkelin kaupungin tontinluovutushinnoista ja -alueista kahdelta riippumattomalta arviointitoimistolta. Saatujen arvioiden ja kaupungin asiantuntijoiden kokemusperäisen tiedon perusteella vyöhykejakoa on tarkennettu ja tontinluovutushinnat on uudistettu vastaamaan nykyhetken hintatasoa.

Yleisenä linjauksena on, että vuoden 2017 päätökseen nähden hintataso pysyy entisenlaisena. Hinnoitteluun on tehty hienoisia, elinkustannusindeksin mukaisia tarkastuksia. Poikkeuksena tästä linjasta on, että AK- ja AR- (C-) eli kerrostalotonttien kerrosneliömetrikohtaisiin luovutushintoihin on indeksikorotuksen lisäksi tehty linjassaan noin 2,0–2,7 % hinnankorotus. Tämä tarkastus perustuu arviokirjoissa oleviin lausuntoihin.

Voimassa oleviin vuokrasopimuksiin ei tule muutoksia. Muutos ei vaikuta sellaisten vuokratonttien ostohintaan, joiden sopimusehdoissa kerrotaan vuokralaisen lunastusoikeudesta.  

Hinnoittelu tarkastetaan seuraavan kerran vuodenvaihteessa 2023-2024.

Tontinluovutusperiaatteet

Hinnoittelu

Hinnat on esitetty elinkustannusindeksin pisteluvun 2020 tasossa.

Käyntiosoite

Kaupungin virastotalo
Maaherrankatu 9 – 11, 2. krs
PL 33
50101 Mikkeli
etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Aukioloajat

ma – pe klo 9 – 15

Karttatilaukset ja tiedustelut:
kartat@mikkeli.fi

Henkilökunta

Jukka Piispa
maankäyttöpäällikkö
044 794 2531
– pientalotonttien luovutus
– tontin lohkominen

Anne Anttonen
maanmittausinsinööri
044 794 2539
– pientalotontit
– vuokralaskutus

Reeta Löppönen
paikkatietopäällikkö
044 794 2537
– tonttijaot
– kartankäyttöluvat

Osmo Hurri
paikkatietoinsinööri
044 794 2518
– osoitteet
– paikkatietoasiat

Sami Piipponen
kartoittaja
044 794 2536
– maastomittaukset
– rakennuksen paikanmerkintä
– rajan näytöt

Sini Taskinen
paikkatietokäsittelijä
vuorotteluvapaalla

Ida Sundström
paikkatietokäsittelijä
040 536 9923

Hilpi Pulkkinen
toimistosihteeri
050 311 7074