Palvelut

Pursialankatu 38 (1006)

Asemakaavan muutos koskien Mikkelin kaupungin 15. kaupunginosa (Pursiala) korttelia 18 sekä yleisen tien-, yleistä pysäköinti-, katu-, puisto-, virkistys- ja vesialueita. / Pursialankatu 38


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Pursialankatu
  • Kaavatunnus: 1006
  • Kaavan MliDNRO: 2021-4486
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen 050 311 7130, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Alueella toimineen Hotelli Varsavuoren toiminta on lakannut ja rakennukset ovat purkukuntoisia. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen käyttö kerrostalorakentamiseen. Tätä varten kaupunki ja Rakennusliike Ola Oy ovat tehneet maankäyttösopimuksen (Kv 8.11.2021), jonka päätavoitteet on kirjattu liitekartalle (OAS).

Rakennusliike Ola Oy on teettänyt alueestaan rakentamisluonnoksen, jossa neljälle tontille sijoittuu 6-kerroksisia asuinkerrostaloja, rakennusoikeutta on yhteensä 9000 k-m2. Muodostettavat tontit vuokraavat kukin alueensa kaupungilta pitkällä vuokrasopimuksella.


KAAVA-AINEISTO


AJANKOHTAISTA

Rakennusliike OLA on purkanut rakennukset vuonna 2022.
Kaupunki on teettänyt seuraavat selvitykset kaavahanketta varten:


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Kaavaehdotus nähtävillä 5.6. – 5.8.2024
  • Kaavaehdotus kaupunginhallituksessa 27.5.2024 §159
  • Kaavaehdotus kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 23.4.2024 §45
  • Asemakaavan muutos vireille 19.1.2022