Otavan koulutila (0063)

Osayleiskaavanmuutos koskee Mikkelin kaupungin Otavan koulutilaa ympäristöineen.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Otavan koulutila
  • Kaavan tyyppi: Yleiskaava
  • Kaavatunnus: 0063
  • Kaavan MliDNRO: 2015-1606
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen, p. 050 311 7130. etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on tutkia koulutilaa ja sen ympäristöä siten, että mahdollistetaan alueen käytettävyys toimintojen muututtua. Kaavatyössä ratkaistaan alueelle sopiva maankäyttö. Suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuuriperinnön ja maiseman arvot sekä koulutilan ympäristön merkitys Otavan taajamarakenteelle. Suunnittelutyölle lähtökohtia antaa Seitsemän tähden yritysyhteisö ‐hanke. Hankkeen tavoitteena on luoda investointiedellytyksiä laatimalla suunnitelma ja toimintakonseptin hahmotelma, sekä näiden vaatimat perusselvitykset, joiden pohjalta voidaan käynnistää varsinainen 7 tähden yritysyhteisön toteuttaminen ja rakentaminen. Lopullisena tavoitteena on, että entisen koulutilan alueella toimii vuonna 2020 kaksikymmentäviisi yritystä, joissa on yhteensä noin 100 työpaikkaa. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2035. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma vireille 11.8.2015

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto