Karila (1023)

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskien Karilan aluetta


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Karila
  • Kaavatunnus: 1023
  • Kaavan MliDNRO: MliDNRO-2023-3342
  • Kaavan laatija / Yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa uuden hypermarketin rakentaminen (KM) kaupungin
omistamalle kaavoittamattomalle maa- ja metsätalousalueelle. Hankkeen valmistelussa suunnitellaan
muutoksia Pitkäjärven eritasoliittymän liikennejärjestelyihin. Suunnittelussa huomioidaan ajoneuvoliikenteen
toimivuus ja turvallisuus. Alueelle tulevat katuyhteydet osoitetaan kulkemaan Vanhan
Otavantien ja Pitkäjärven eritasoliittymäalueen kautta.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutos vireille 13.9.2023