Palvelut

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-arkistosta pyydetty arkistoasiakirjan tiedonhaku laskutetaan rakennusvalvonnan voimassa olevan taksan mukaisesti. Tiedonhaku 50 €/alkava työtunti

Vanhoja lupa-asiakirjoja säilytetään Mikkelin kaupungin ja liitoskuntien arkistoissa. Arkistoista saat lupa-asiakirjoja ja lupapäätöksen yhteydessä syntyneitä muita liitteitä, piirustuksia sekä erityissuunnitelmia, kuten rakenne- ja LVI-suunnitelmia.

Toimintaohjeet

Arkistossa säilytettäviin julkisiin asiakirjoihin voit tutustua paikan päällä Mikkelin kaupungin virastotalolla; alkuperäisiä asiakirjoja ei luovuteta. Asiakirjat tilataan nähtäväksi arkistohakulomakkeella, ja tarvittaessa asiakirjat toimitetaan kopioitavaksi asiakkaan pyynnöstä, jolloin asiakkaan on ilmoitettava laskutusosoite.

Vastausajat vaihtelevat, ja tilaukset kannattaa tehdä ajoissa. Lupa-asiakirjat haetaan arkistoista ja hakijalle ilmoitetaan, kun asiakirjat ovat nähtävissä. Yleensä on hyvä varautua 1–2 viikon vastausaikaan. Laajan asiakirjamäärän tai selvitystyön vaativa arkistohaku voi kestää kuukauden.

Tilatut asiakirjat pidetään nähtävänä Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan palvelupisteellä viikon ajan ilmoituksesta, jonka jälkeen asiakirjat palautetaan arkistoon.

Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-arkistosta pyydetty arkistoasiakirjan tiedonhaku laskutetaan rakennusvalvonnan voimassaolevan taksan mukaisesti. Tiedonhaku 50 € alkava työtunti.

Tilaa asiakirjat arkistosta Arkistohakulomakkeella


Lupapiste-kauppa on avattu asiakirjojen hakemiseen. Sieltä löytyy vain sähköisesti haettujen lupien suunnitelmat.

Mikkelin kaupunki on käynnistänyt paperiarkiston digitoinnin syksyllä 2021. Digitoidun aineiston luovutuksesta peritään rakennusvalvonnan maksuperusteiden mukainen maksu / asiakirja. Aineiston tilaus arkistohakulomakkeella.

https://kauppa.lupapiste.fi/


Rakennusoikeustiedustelut  (rakennuspaikan sallittu kerrosala) tehdään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Kirjallisista selvitystä kiinteistön rakennuslupien lupatilanteesta sekä lupapäätösten laajuustiedoista pyydetään sähköpostitse rakennusvalvonta@mikkeli.fi. Selvityksestä peritään maksu rakennusvalvonnan maksuperusteiden mukaan.

Toimipisteet

Asiointipiste Mikkeli

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Virastotalo

Verkkoasiointi

Arkistohakulomake

Lupa-asiakirjat tilataan rakennusvalvonnan arkistosta sähköisesti.