Palvelut

Kasarikuja (1030)

Alue sijaitsee kaupunginosassa 12. Kattilansilta ja 27. Laajalampi.


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Kasarikuja
  • Kaavatunnus: 1030
  • Kaavan MliDnro: 2024-2135
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: asemakaavapäällikkö Kalle Räinä 044 794 2525, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Kaavamuutoksen tarkoituksena on tehdä teknisluonteisia muutoksia voimassa olevaan asemakaavaan. Korttelin 26 alueella oleva pyörätie on tarkoitus muuttaa katualueen osaksi. Toimenpide toteutetaan, jotta mahdollistetaan tuleva tonttijako. Kaavalla muodostetaan uudet korttelialueet. Ajantasaistetaan voimassaoleva kaavatilanne päivittämällä kaavamääräyksiä. Puistoalueet säilyvät, mutta merkinnät vaihtuvat. Kaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäiset.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavamuutos vireille 29.5.2024