Nuijamiehen asuinalue osa 2 (950)

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 5.
kaupunginosan, Nuijamiehen, kortteleita 1-8, 25 ja 31 sekä katu- ja
viheralueita.


TUNNISTETIEDOT

 • Kaavan työnimi: Nuijamiehen asuinalue osa 2
 • Kaavatunnus: 950
 • Kaavan DNRO: 2017-744
 • Kaavan laatija / yhteyshenkilö:
 • Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä, p. 044 794 2525. etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaavan saneeraaminen alueen hyvän miljöön ehdoilla ratkaisemalla peruskorjaamisen ja täydennysrakentamisen periaatteet kaupunkikuvallisten arvojen pohjalta. Alueen rakennusoikeuksien määrät tarkistetaan. Kaupungin omistaman vanhan paloaseman kiinteistö ja sen ympäristön käyttötarkoitus muutetaan asumiseen. Asemakaavan muutos voi edellyttää maankäyttösopimuksien (MRL9b §) tekemistä. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa mittaus ja kiinteistöt yksikkö.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

 • Asemakaavan muutos lainvoimainen 25.11.2020
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupungin valtuuston hyväksyttävänä 5.10.2020 § 73
 • Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 21.9.2020 § 299
 • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 12.12.- 13.1.2020
 • Kaupunginhallitus 2.12.2019 § 467
 • Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 145
 • Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 13.6.-23.8.2019
 • Kaupunkiympäristölautakunta 21.5.2019 §  76
 • Yleisötilaisuus 13.2.2019 klo 15.00 – 18.30
 • Nähtävillä 17.1 -18.2.2019
 • KH 17.12.2018 § 473
 • KYLTK 20.11.2018 § 131
 • Yleisötilaisuus kaavahankkeeseen liittyen on järjestetty 11.4.2017
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu julkisesti nähtäville 23.3.2017 – 24.4.2017

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto