Palvelut

Rakennushanke- ja lupaprosessi

Rakennushanke- ja lupaprosessi

Tässä sivustossa kuvataan rakennusluvan hakemiseen liittyvän prosessin eteneminen tontin hankkimisesta niihin toimenpiteisiin, jotka on suoritettava luvan myöntämisen jälkeen.

Sisällys: 
               
Tontti 
                Suunnittelun ennakkoneuvonta 
                Suunnittelun aloitus 
                Liittymät ja lämmitysjärjestelmät                               
                Luvan hakeminen 
                Hakemukseen tarvittavat suunnitelmat ja liitteet 
                Valmistelevat työt tontilla 
                Luvan myöntämisen jälkeen