Palvelut

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuulemisen voi joko tehdä itse tai pyytää kuntaa kuulemaan naapurit, jolloin kuulemiskulut veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Viranomaisen suorittamassa kuulemisessa minimiaika on neljätoista vuorokautta, joka pidentää luvan myöntämisen aikaa.
Rakennusvalvonnan maksut

Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee aina kuultavat naapurit. Kuultavat naapurit tulee näkyville Lausunnot –välilehdelle. Jos kuultavia naapureita ei ole vielä merkattu, niin pyydä Lupapisteen keskustelun kautta viranomaista merkkaamaan ne.

Naapurin kuulemislomake löytyy rakennusvalvonnan lomakkeista.
Rakennusvalvonnan ohjeet, linki ja lomakkeet

Naapurin kuuleminen lomakkeella:

 • Naapurin kuulemislomake löytyy rakennusvalvonnan lomakkeista.
 • Lomakkeeseen tulee merkata niiden suunnitelmien päivämäärä, jotka on naapurille esitetty kuulemisen yhteydessä.
 • Kaikki naapurikiinteistön haltijat/omistajat on kuultava.
 • Kaikki poikkeamat kirjataan perusteluineen kuulemislomakkeeseen.Jos poiketaan vähäisissä määrin asemakaava- tai muista määräyksistä (esim. rakennetaan alle neljän/viiden metrin päähän naapurin rajasta) on esitettävä naapurin kirjallinen suostumus, joko naapurin kuulemislomakkeella tai erillisellä liitteellä.
 • Jos haetaan rakennustöiden aloittamista ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen, tulee tästä tieto merkitä kuulemislomakkeeseen ja esittää perustelut, miksi rakennustyöt halutaan aloittaa luvan valitusaikana
 • Allekirjoitettu ja kaikilta osin täydennetty naapurin kuulemislomake tulee lisätä PDF/A-dokumenttina Lupapisteeseen.

Naapurin kuuleminen sähköisesti:

 • Jos kuultavia naapureita ei ole merkattu Lausunnot –välilehdelle, pyydä viranomaista tekemään se.
 • Sinun tulee tietää kuultavien naapureiden sähköpostiosoitteet.
 • Lausunnot –välilehdellä kuultavan naapurin riviltä valitse ”Lähetä sähköpostikutsu” ja kirjoittamalla avautuvaan ikkunaan naapurin sähköpostiosoite pääset lähettämään sähköisen kuulemispyynnön.
 • Naapuri pääsee tutustumaan Lupapisteeseen jätettyihin suunnitelmiin ja jättämään kuulemisen joko ilman huomautuksia tai huomautuksineen
 • Lupapiste luo naapuri kuulemisesta dokumentin, joka tulee nähtäville Suunnitelmat ja liitteet –välilehdelle.