Palvelut

Visulahden Kapakanoja (911)

Asemakaavan muutos 28. kaupunginosan (Visulahti) tiloja 491-410-1-15, 491-410-1-69 ja osaa tilasta 491-410-1-99

 

 

TAVOITE

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tuottaa uusia pientalotontteja Mikkelin kaupungin tonttitarjontaan ja toisaalta luoda tasapuoliset, viihtyisän, vetovoimaisen ja ympäristötietoisen lisärakentamisen juridiset lähtökohdat yksityisille maanomistajille.

 

 

SUUNNITTELUN VAIHEET

 

  • Lainvoimainen 11.7.2019
  • KV 20.5.2019 
  • KH 15.4.2019 § 178
  • Nähtävillä 17.1 -18.2.2019
  • KH 17.12.2018 § 475
  • KYLTK 20.11.2018 § 133
  • Tekninen lautakunta  2.9.2014 § 115
  • Yleisötilaisuus 27.11.2013
  • Asemakaavan muutos vireille 21.5.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-aineisto