Palvelut

Kontaktimateriaalialan toimijan ja toiminnan rekisteröinti

Elintarvikekontaktimateriaalin valmistajan, maahantuojan ja jakelijan, kuten tukkukaupan, on tehtävä ilmoitus toiminnastaan toimintapaikkakuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Elintarvikekontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat tai jotka on suunniteltu olemaan kosketuksissa elintarvikkeen kanssa suoraan tai välillisesti. Niitä ovat esimerkiksi

 • elintarvikepakkaukset
 • kertakäyttöastiat ja -käsineet
 • keittiövälineet
 • keittiön pientyökoneet
 • elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet.

Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat myös raaka-aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa. Lisäksi muun muassa painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Jos sinulla on toimintaa useilla paikkakunnilla, on ilmoitus lähetettävä kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Toimintaohjeet

Ilppa -ilmoituspalvelun kautta tehtävää ilmoitusta varten tarvitset Suomi.fi -palvelun valtuudet. Lisätietoa ilppa – ilmoituspalvelun käytöstä löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Valittavanasi on myös Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen pdf- ja word -pohjainen lomake, jonka voit lähettää sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin kaupungin kirjaamoon käsiteltäväksi. Löydät lomakkeet ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset verkkosivuilta. Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla sijaitsevaa toimintaa koskeva ilmoitus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Lisätietoa kontaktimateriaaleista löydät Ruokaviraston internet-sivuilta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia elintarvikekontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Tällaisia toimijoita ovat

 • kontaktimateriaalien valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
 • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
 • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat
 • kontaktimateriaalien tuontia EU-alueelta tai sen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita riippumatta siitä, mistä kontaktimateriaalista tai -tarvikkeesta on kysymys.

Jos toimija vaihtuu tai toiminta muuttuu tai päättyy, toimijan tulee ilmoittaa siitä viivytyksettä toimintapaikkakunnan viranomaiselle. Muutosilmoituksen tekoon käytetään samaa lomaketta kuin aloitusilmoituksen tekoon.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.


Linkit

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset

Ympäristöterveydenhuolto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Elintarvikevalvonnan
yhteystiedot
 1.11.2023 alkaen

Pyydämme asiakkaita asioimaan ensisijaisesti elintarvike-valvonnan yhteisen sähköpostin kautta. Sähköpostia luetaan arkisin päivittäin.

 • elintarvikevalvonta@mikkeli.fi

Elintarvikevalvonnan terveystarkastajan tavoittaa puhelimitse arkisin ma-to klo 9.00-12.00. Numerosta soitetaan takaisin, mikäli puheluun ei heti vastata.

 • puh. 040 3500 754

Numerosta  annetaan yleistä neuvontaa sekä ohjausta mm. ilmoituksen käsittelystä ja omavalvonnasta.

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli